Changelog

GdzieNaMapie 1.1

Nowe funkcje i poprawa stabilności aplikacji:

  • możliwość logowania także bez konta Facebook
  • możliwość tworzenia grupy np. rodziny czy przyjaciół, których położenie na mapie możemy mieć w programie
  • możliwość utworzenia grupy w firmie (opcja Flota)
  • możliwość tworzenia iwentów - tworzymy iwent np. "spotkanie na koncercie" czy "manifestacja" i widzimy liczbę uczestników i ich położenie na mapie
  • poprawne wyświetlanie nazw użytkowników w różnych językach
  • poprawione pokazywanie menu bocznego
  • szybki start po pierwszym logowaniu i pokazanie Twojego położenia na mapie
  • poprawione wyłączanie się aplikacji gdy nie udało się zalogować lub zostało przerwane pierwsze logowanie
  • osoby zablokowane są widoczne na liście z czerwonym oznaczeniem
  • poprawiony komunikat "włącz lokalizację" mimo jej włączenia

Pobierz